Dotacje Unijne


RPMP 3.3.2

Firma CITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa realizuje projekt pod tytułem „Projekt internacjonalizacji oferty firmy CITY w obrębie nowych rynków docelowych” (nr umowy RPMP.03.03.02-12-0639/17-00) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem priorytetowym projektu jest zaimplementowanie w działania firmy strategii eksportowej przygotowanej we współpracy z Polską Fundacją Konsorcjów Eksportowych. Projekt zakłada rozszerzenie rynków zbytu CITY o nowe obszary (Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Francja).

W ramach budowania koncepcji wejścia na rynki zagraniczne, firma weźmie udział w targach branżowych, który przyniesie wymierne efekty w postaci nawiązania nowych relacji biznesowych i rozwoju sprzedaży eksportowej.

Oś priorytetowa: 3 Przedsiębiorcza Małopolska

Całkowita wartość projektu: 424 864,59 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 199 127,30 zł

 

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Nr umowy: POIR.03.04.00-12-0037/20-00

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla CITY Sp. z o.o. Sp. k.

Cel dotacji: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Okres realizacji projektu: 01.07.2020-30.09.2020

Wartość projektu: 234.880,95 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 234.880,95 zł

Nasza strona WWW używa technologii Ciasteczek (Cookie). Korzystanie z serwisu oznacza Twoją zgodę na ich używanie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Sprawdź politykę prywatności.