Kiosk dla MOWISu

W maju dostarczyliśmy dla Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie kiosk przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Kiosk będzie pomocny przy realizacji zadań MOWIS w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym tych, wspierających osoby niepełnosprawne.