Polska Akcja Humanitarna

W marcu 2016 roku podpisaliśmy kolejną umowę dotyczącą współpracy. Naszym partnerem została Polska Akcja Humanitarna.

PAH-uNaszą misją jest uczynić świat lepszym przez zmniejszenie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych. Realizujemy ją poprzez udzielanie pomocy humanitarnej, rozwojowej oraz prowadzenie edukacji społeczeństwa. Nasze działania prowadzimy w miejscach, gdzie wystąpił konflikt zbrojny lub katastrofa naturalna. Praca każdego z nas przyczynia się do ratowania życia ludzi. To zobowiązuje nas do rozwijania się i podnoszenia jakości naszej pomocy.