Krakowskie Biuro Festiwalowe

Nasza współpraca biznesowa przy okazji realizacji punktu informacyjnego w Sukiennicach przełożyła się też na partnerstwo przy okazji festiwalu „Sacrum Profanum” (wrzesień 2011).