Capella Cracoviensis

Od 2012 roku współpracujemy z Fundacją Capella Cracoviensis.

Wspieramy Fundację przy okazji promocji organizowanego od wielu już lat Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka w Starym Krakowie”. Na  naszych ekranach LED pojawiają się w okresie letnim spoty promujące to wydarzenie.