Loterie i konkursy promocyjne

Oferujemy kompleksową organizację loterii promocyjnych, akcji wsparcia sprzedaży i promocji konsumenckich organizowanych na terenie całego kraju, w jednym lub wielu centrach handlowych równocześnie, z wykorzystaniem kiosków multimedialnych.

Na całościową ofertę składa się: rekomendacja efektywnego mechanizmu loterii lub konkursu, opracowanie motywu przewodniego i kreacji akcji, dobór nagród i ich dystrybucję, bieżące raportowanie wyników, obsługa prawna, organizacja przebiegu całej akcji w tym rozliczenie i podsumowanie wyników.

Obsługa prawna obejmuje przygotowanie regulaminu loterii, wniosku do Izby Celnej oraz uzyskanie zezwolenia IC na prowadzenie akcji. W trakcie trwania loterii mamy pełny nadzór nad jej przebiegiem, w tym rozpatrywanie reklamacji. Po zakończeniu usługa obejmuje sporządzenie protokołów podsumowujących akcję.

Własne zaplecze projektowe i graficzne pozwala na przygotowanie kreacji oraz unikalnego, widocznego dla klientów brandingu loterii. Przygotowujemy projekty graficzne materiałów reklamowych, oklejenia totemów i infokiosków, propozycje scenariuszy spotów radiowych. Po naszej stronie leży zaprojektowanie oraz wykonanie punktu obsługi loterii i odbioru nagród.

Zapewniamy systemową obsługę loterii w każdej lokalizacji: serwis punktu obsługi loterii i punktu odbioru nagród, bieżącą obsługę akcji przez cały czas jej trwania, monitoring i wstępną obsługę serwisową na wypadek awarii. Zajmujemy się też rekrutacją hostess obsługujących loterie, ich przeszkoleniem w zakresie zasad akcji, doborem strojów dla nich i nadzór nad hostessami w trakcie trwania loterii.

Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo i przejmujemy na siebie odpowiedzialność prawną za organizację loterii, również w zakresie potencjalnych reklamacji. Dzięki zautomatyzowaniu zarządzania akcją zapewniamy poprawną realizację akcji oraz bezbłędne wydawanie nagród. System zarządzania loterią pozwala na obsługę nielimitowanej liczby loterii i kiosków. Na bieżąco dostarczamy informacje o ilości wygranych i wydanych nagród, a po zakończeniu loterii kompleksowe dane statystyczne dotyczące akcji.