CSR

Jako firma musimy racjonalnie myśleć o konsekwencjach podejmowanych przez nas działań. Prowadzimy politykę zrównoważonego rozwoju. Wszystko to robimy po to, aby być w stanie sprostać społecznym i środowiskowym wyzwaniom, jakie postawiono przed nami – podmiotami biznesowymi i publicznymi.

Nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju to kwestia, do której podchodzimy w sposób poważny. Jako firma reprezentująca branżę poligraficzną czujemy się wyjątkowo zobowiązani do podejmowania różnorakich działań na rzecz lokalnych społeczności: środowiska, pracowników, jak i mieszkańców miasta. 

Długoterminowe plany łączące się również z sukcesami naszej firmy, to efekt dokładania wszelkich starań w zakresie innowacyjnych produktów i usług, ale również odpowiedzialnego traktowania otoczenia wokół nas.

Wierzymy, że długotrwałe relacje z klientami, które mamy, a także doskonała jakość produktów końcowych, jak również rzetelność w zakresie wykonania powierzonych nam zadań i zleceń procentują na dobre.

Chcemy być postrzegani jako nowoczesny i atrakcyjny partner w biznesie oraz relacjach z interesariuszami. Nadrzędną wartością jest dla nas zaufanie.

Założenia naszej polityki zrównoważonego rozwoju realizujemy przez angażowanie się w inicjatywy lokalne, inwestycję w zasoby ludzkie, ale także dbanie o środowisko. W ramach CSR-u prowadzimy szereg aktywności, które przyczyniają się do poprawy otoczenia wokół nas.