POIG 8.2. B2B

DOTACJE NA INNOWACJE

CITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie realizuje projekt pn.

„Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwem CITY SERVICE i jego partnerami”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnego systemu B2B z wykorzystaniem systemów informatycznych, który ma na celu automatyzację procesów biznesowych pomiędzy Beneficjentem a Partnerami. Współpraca obejmie procesy realizacji zamówień, logistyki, ofertowania, monitorowania stanu należności / rozliczania i zarządzania relacjami z klientami. Projekt realizowany jest w okresie 01/02/2014 – 30/04/2015. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Zbigniewa Wróblewskiego, pod numerem tel. 601 288 283.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

http://europa.eu/index_pl.htm   

http://www.poig.gov.pl/

http://www.mrr.gov.pl/

http://www.mswia.gov.pl/ 

http://www.parp.gov.pl/index/main/

 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO