Kredyt Technologiczny 4.3.

 

DOTACJE NA INNOWACJE.
Inwestujemy w waszą przyszłość.

CITY SERVICE STOPA, WRÓBLEWSKI, ZAMORSKI – SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pn. 

„Wdrożenie technologii produkcji zindywidualizowanych obrazów wieloczęściowych na różnych podłożach.”  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.3.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa City Service Stopa, Wróblewski, Zamorski – Spółka jawna poprzez realizację inwestycji technologicznej, mającej na celu wdrożenie zakupionej technologii wytwarzania zindywidualizowanych obrazów wieloczęściowych na różnego rodzaju podłożach oraz rozpoczęcie na jej podstawie świadczenia nowej usługi w postaci druku zindywidualizowanych obrazów wieloczęściowych, stanowiących element dekoracji wnętrz, wykonanych na szerokiej gamie podłoży (plexi i innych tworzywach sztucznych, szkle, drewnie, metalu i płótnie).  

Cel niniejszego projektu jest zatem zgodny z celami Działania 4.3 PO IG, które zakładają wsparcie projektów w zakresie wdrażania nowych technologii.

Projekt realizowany w okresie 01.10.2013 – 31.08.2015

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

http://europa.eu/index_pl.htm

http://www.poig.gov.pl/

http://www.mrr.gov.pl/

http://www.mswia.gov.pl/

http://www.parp.gov.pl/index/main/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO